Antijødiske love

Antijødiske love

16.07.1940 :


Tyskerne beslutter at udvise jøder fra Alsace til den frie zone. 17 783 bliver overført hertil.22.07.1940:


Lovdekret fra Vichyregeringen om revision af indfødsretten. Revisionen omfatter alle der har opnået fransk statsborgerskab siden bekendtgørelsen af lov af 10. august 1927 om nationalitet. Mere end 7000 jøder bliver frataget deres indfødsret.27.08.1940:


Ophævelse af Marchandeau-loven af 21. april 1939 som forbød antisemitisk propaganda i pressen.27.09.1940:


Første tyske forordning der foreskriver registrering af jøder i den besatte zone inden den 20. oktober 1941. Registreringen slutter den 19. og er anledningen til at den øverste politimyndighed i Paris opretter et særligt Jødiske Kartotek.03.10.1940:


Lov fra Vichyregeringen om jøders retsstilling. Loven udelukker jøder fra alle stillinger i det offentlige og alle kunstneriske erhverv. Loven fastslår begrebet jødisk race, hvor den tyske forordning af 27. september kun henviste til jødisk religion. Jødernes retsstilling offentliggøres i Statstidende den 10. oktober 1940.04.10.1940:


Lov der giver præfekterne magt til at internere udlændinge af jødisk race.07.10.1940:


Ophævelse af ”Crémieux-forordningen” fra 24. oktober 1870, der anerkendte jøder i Algeriet som franske statsborgere.18.10.1940:


Den anden tyske forordning der foreskriver registrering af alle jødiske virksomheder. Forordningen offentliggøres den 24. oktober og afslutningen på registreringen fastsættes til den 31. oktober 1941.


 


19.10.1940:


Politidirektøren pålægger alle erhvervsvirksomheder at anbringe et gult skilt i vinduet hvorpå der med sorte bogstaver står skrevet: ”Judisches Geschäft”.

I forlængelse af en beslutning fra den tyske militære ledelse af 13. oktober beordrer politidirektøren alle jøder til inden den 7. november at henvende sig på deres lokale politistation for at modtage legitimationskort med betegnelsen ”Jøde” anført med røde bogstaver.23.10.1940:


I departementet Seine overdrager politidirektøren til den tyske militære administration at registrere de jødiske erhvervsvirksomheder. Der registreres 7737 enkeltmandsfirmaer og 3456 virksomheder drevet som selskaber.29.03.1941:


På tysk foranledning oprettes en særlig Kommission for jødiske spørgsmål, der får til opgave at finde frem til og forhindre jøders indflydelse på centrale områder, både i det private og det offentlige. Kommissionen skal administrere jøders formue indtil de bliver udvist. Kommissionen får til opgave at sørge for en ”arisk økonomi”, at udarbejde den anti-jødiske lovgivning og overvåge at den gennemføres.26.04.1941:


Tredje tyske forordning angående forholdsregler mod jøder. Denne forordning giver en ny definition på ”jøde” og udvider forbuddene mod udøvelse af erhverv til at gælde hele den private sektor. Denne forordning bliver fulgt op af de første razziaer.29.05.1942:


Offentliggørelse af den tyske forordning om at alle jøder i den besatte zone skal bære en gul stjerne.