Forslag til brug

Generelt for alle portrætter
 

1. Man kan starte med at spille versionen med danske undertekster. Eleverne arbejder sammen parvis eller i mindre grupper og noterer på dansk, hvilke temaer der optræder i portrættet. I fællesskab diskuterer man temaerne og skriver dem op på tavlen, som man vil koncentrere sig om.
 

2. Herefter spilles versionen med franske undertekster og eleverne noterer stikord på fransk til de valgte temaer. Stikordene diskuteres og skrives op på tavlen, evt. med supplerende gloser.
 

3. Portrættet spilles nu i den franske version uden undertekster. Parvis eller i mindre grupper formulerer eleverne sætninger om den pågældende person.
 

4. Som afslutning kan man tage en fælles diskussion i klassen og grupperne kan på den måde supplere hinanden. Her vil det også være oplagt at inddrage eleverne egen verden og erfaringer.
 

Hannah (portræt nr. 1)

Et eksempel

1. Temaer:
Familien. Lommepenge. Religion. Grenoble, en multikulturel by.
 

2. Nøgleord:
Famille, père africain, mère britannique, soeur, beau-père, se séparer, le Congo, connaître, anniversaire, album photos.

Argent de poche, gagner, travailler, faire la vaisselle, laver, voiture, utiliser, sortir, acheter, disque.
Religion, important, église, dimanche, content, école, apprendre, théories de Darwin, se marier, conviction, tradition.

Ville multiculturelle, lycée, nationalité, Italiens, Portugais, Américains, plein de choses, concert, gratuit, événement.
 

3-4. Eleverne kan her fint inddrage deres egen verden og fortælle hinanden om deres familie, om de får lommepenge/tjener penge og hvad de bruger dem til, om religion er vigtig for dem, om de går i kirke og i givet fald hvornår, om de vil giftes i en kirke – hvorfor/hvor ikke?, hvilke traditioner de synes er vigtige. Med lidt hjælp kan eleverne faktisk også allerede tidligt sige noget om Darwins teorier, f.eks:
D’après les théories de Darwin l’homme est le résultat d’une évolution.
D’après la Bible l’homme est la création de Dieu.
På højere niveauer kan man også diskutere fordele og ulemper ved multikulturelle samfund og således træne eleverne i at udtrykke personlige meninger og argumentere for eller imod et synspunkt.

 

Hannah (portræt nr. 7)

Hvad forestiller du dig?

1. Start med at spille den franske version uden undertekster. Eleverne arbejder sammen parvis eller i mindre grupper. På baggrund af billedsiden forsøger eleverne at forestille sig hvem personen er. Hvor gammel er hun? Hvordan ser hun ud? Hvad kan vi sige om hendes omgivelser? Hvilke andre personer ser vi? Hvad foretager hun sig? Hvem er hun mon og hvad taler hun om? Eleverne kan også prøve at begrunde deres forestillinger.
 
2. Herefter ser man versionen med danske undertekster. Noterer temaer og diskuterer ligheder og forskelle med de oprindelige forestillinger.

3. Se versionen med franske undertekster og bagefter notere nøgleord på fransk.
 
4. Evt. se den franske version uden undertekster igen og derefter fælles diskussion, så grupperne kan supplere hinanden og også inddrage egne erfaringer og meninger.
 

Etienne (portræt nr. 14)

Skriftlig opgave

1. Udlever liste med stikord til eleverne.
 
2. Se et portræt - med danske undertekster, franske undertekster eller uden, afhængigt af elevernes niveau.

3. Eleverne laver en skriftlig besvarelse med udgangspunkt i stikordene.
 

 

Min familie ... Sammenlign temaer i to portrætter, f.eks.

Pierre-Yves (portræt nr. 6)

Roman (portræt nr. 16)

Forhold til venner og andre mennesker ...  

Valéry (portræt nr. 5)

Marianne (portræt nr. 21)

Skoleliv ...  

Arnold (portræt nr. 8)

Juliette (portræt nr. 9)

Jeg ved hvad jeg vil ...  

Lucas (portræt nr. 10)

Gaspar (portræt nr. 20)

Allerede som barn ...  

Karine (portræt nr. 3)

Thibault (portræt nr. 4)